Henning Kristensen

Henning Kristensen

Henning er pedel/alt-mulig-mand ved Løsning kirke og hjælper med alt praktisk især ifm. arrangementer.

Sognemedhjælper
Benny Rand