Lars Michaelsen

Lars Michaelsen

Lars har siddet i Løsning menighedsråd fra 1996-2020 og sidder pt. med i orgeludvalget.

Menighedsrådsmedlem, Kontaktperson
Birgit Kofod
Menighedsrådsmedlem, Kirkeværge og næstformand
Ellen Bøytler Rahbek