Linda Klitlund
Linda Balsgaard Klitlund
Børne- og ungemedarbejder
Benny Rand
Sognemedhjælper for diakoni
Randi Hummelmose