Børne- og ungemedarbejder
Christina Kjærhus Landkildehus
Sognemedhjælper for diakoni
Randi Hummelmose