Line Skydstofte Nikolajsen
Line Skydstofte Nikolajsen

Line Skydstofte Nikolajsen

Line er organist ved både Løsning og Korning kirker og koordinator for de frivillige musikere.

Line er desuden i gang med at læse musikterapi ved Aalborg Universitet, men er nu tilbage på alm. tid efter et forløb med delvis studieorlov.

Sognemedhjælper for diakoni
Randi Hummelmose