Margit Jensen
Sognepræst
Sune Skjold Skarsholm
Tidl. menighedsrådsformand
Arne Christensen