Personer (Side 2)

Personer (Side 2)

Menighedsrådsmedlem
Mike Rogers

Mike Rogers

Mike sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirke- og kirkegårdsudvalg og kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg). Mike har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Menighedsrådsformand, PR/web ansvarlig
Jacob Honore Broberg

Jacob Honoré Broberg

Jacob er formand for Løsning menighedsråd, samt PR ansvarlig og medlem af aktivitetsudvalg og formand for valgbestyrelse. Jacob er desuden webmaster for kirkernes hjemmeside. Jacob har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Menighedsrådsmedlem, Kirkeværge og næstformand
Jette Michelsen

Jette Michelsen

Jette er kirkeværge og næstformand for Korning menighedsråd. Jette har siddet i menighedsrådet i flere perioder.
Menighedsrådsformand
Fridtjof Stidsen

Fridtjof Stidsen

Fridtjof er formand for Korning menighedsråd og med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og valgbestyrelse. Fridtjof har siddet i menighedsrådet siden 2016 Fridtjof er desuden medlem af styregruppen for Evangelisk Luthers Netværks menighedsnetvæk
Menighedsrådsmedlem, Kirkeværge og næstformand
Ellen Rahbek

Ellen Bøytler Rahbek

Ellen er kirkeværge og næstformand for Løsning menighedsråd, samt medlem af misssionsudvalg. Ellen har siddet i menighedsrådet siden 2004.
  • 1
  • 2