Personer (Side 2)

Jacob Honoré Broberg

Jacob er formand for Løsning menighedsråd, samt PR ansvarlig og medlem af aktivitetsudvalg og formand for valgbestyrelse. Jacob er desuden webmaster for kirkernes hjemmeside og Facebook side. Jacob har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Bettina Larsen

Bettina Larsen

Bettina er sekretær for Korning menighedsråd og med i aktivitetsudvalg og valgbestyrelsen. Bettina har siddet i menighedsrådet siden 2016
Jette Michelsen

Jette Michelsen

Jette er kirkeværge og næstformand for Korning menighedsråd. Jette har siddet i menighedsrådet i flere perioder.
Fridtjof Stidsen

Fridtjof Stidsen

Fridtjof er formand for Korning menighedsråd og med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og valgbestyrelse. Fridtjof har siddet i menighedsrådet siden 2016 Fridtjof er desuden medlem af styregruppen for Evangelisk Luthers Netværks menighedsnetvæk