Personer (Side 2)

Jacob Honore Broberg

Jacob Honoré Broberg

Jacob er formand for Løsning menighedsråd, samt PR ansvarlig og medlem af aktivitetsudvalg og formand for valgbestyrelse. Jacob er desuden webmaster for kirkernes hjemmeside. Jacob har siddet i menighedsrådet siden 2016.
Bettina Larsen

Bettina Larsen

Bettina er sekretær for Korning menighedsråd og med i aktivitetsudvalg og valgbestyrelsen. Bettina har siddet i menighedsrådet siden 2016
Jette Michelsen

Jette Michelsen

Jette er kirkeværge og næstformand for Korning menighedsråd. Jette har siddet i menighedsrådet i flere perioder.
Fridtjof Stidsen

Fridtjof Stidsen

Fridtjof er formand for Korning menighedsråd og med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og valgbestyrelse. Fridtjof har siddet i menighedsrådet siden 2016 Fridtjof er desuden medlem af styregruppen for Evangelisk Luthers Netværks menighedsnetvæk
Ellen Rahbek

Ellen Bøytler Rahbek

Ellen er kirkeværge og næstformand for Løsning menighedsråd, samt medlem af misssionsudvalg. Ellen har siddet i menighedsrådet siden 2004.