Rikke Nielsen

Rikke sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og menighedsplejen.

Rikke er valgt til Løsning menighedsråd i 2020

Menighedsrådsmedlem, Sekretær
Bettina Larsen
Menighedsrådsmedlem
Conny Frøjk Byskov