Sune Skjold Skarsholm

Sune er kirkebogsførende sognepræst ved Løsning og Korning kirker.

Sune har været præst i Løsning og Korning siden 2015.

Træffes bedst: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 og efter aftale. Bemærk: Har fri mandag.

Sikker Post
Eksempel på sikker formular
Eksempel på sikker formular

Hvis du har brug for at sende personfølsomme oplysninger til Sune må du ikke sende en almindelig email. Brug i stedet følgende formular, hvor du også kan vedhæfte filer:  sikkerformular.kirkenet.dk

Bemærk, at når du sender beskeder på denne måde så vil dit CPR nr blive sendt til Sune sammen med din besked. Skriv dit telefon nr hvis du ønsker at blive kontaktet telefonisk – alternativt kan vi kun kontakte dig via e-Boks.

Menighedsrådsmedlem, Sekretær
Bettina Larsen