Personregistrering

Personregistrering

Følgende registreres af kirkekontoret: Fødsel, faderskab, navngivning, navneændring, dødsfald – samt de kirkelige handlinger: Dåb, konfirmation, vielse og begravelse/bisættelse. Her på siden kan du finde information om nogle af de praktiske ting, du kan få hjælp til på kirkekontoret. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at henvende dig til kordegn Else Laursen på kirkekontoret.

Som led i regeringens digitaliseringsstrategi er der en målsætning om, at flest mulige sager til det offentlige skal indberettes digitalt via borger.dk med MitID. Hvis du af den ene eller anden årsag ikke er i stand til at bruge en digital løsning, kan du få hjælp og vejledning på kirkekontoret. Du skal have en email-adresse for at bruge den digitale indberetning.

På siden borger.dk kan du finde nærmere informationer og foretage digital anmeldelse med MitID.

Bemærk: Håndtering af persondata ifm. personregistrering håndteres fuldstændig adskilt fra øvrige persondata, som kirken håndterer. Læs mere her.

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte kan inden for samme tidsramme indtaste en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk, som giver fælles forældremyndighed.

Ønskes faderskab registreret uden fælles forældremyndighed, skal der ske henvendelse til Statsforvaltningen.

Er en eller begge forældre udlændige, sendes/afleveres originale fødsels- og navneattester samt evt. opholdstilladelse til kirkekontoret. Det kan blive nødvendigt med en oversættelse bekræftet af en notar.

Dåb / Navngivning

Barnet skal have et navn inden 6 måneder efter fødslen enten ved dåb eller navngivning. Dåb anmeldes til præsten. Navngivning foregår via borger.dk. Her findes også oplysninger om tilladte fornavne.

Navneændring

Anmodning om navneændring sker digitalt via borger.dk.

Sognebåndsløsning

Læs her…