Kristi himmelfartsdag v/Sune Skarsholm

Kristi himmelfartsdag v/Sune Skarsholm

Prædiken fra live streamet gudstjeneste ved Sune Skarsholm over Lukasevangeliet 24,46-53 på Kristi himmelfartsdag d. 21. maj 2020 i Løsning kirke.