Prædikener fra april 2020

Prædikener fra april 2020

2. søndag efter Påske v/Filip Torp Kildeholm

Online gudstjeneste ved Filip Torp Kildeholm over Johannesevangeliet 10,22-30 på 2. søndag efter Påske d. 26. april 2020. Videoen er af hele gudstjenesten, mens lydoptagelsen kun indeholder prædiken. Prædiken begynder 8:19 minutter inde i video. I gudstjenesten medvirker Mette Christensen, Mia Broe Jakobsen og Lasse Kobbersmed med musik og sang og flere fra menigheden medvirker med læsning, kirkebøn og med hilsner. Video er optaget og redigeret af Lasse Kobbersmed. Du kan også se børnekirke med Charlotte Svinth Jensen.

1. søndag efter Påske v/Filip Torp Kildeholm

Online gudstjeneste ved Filip Torp Kildeholm over Johannesevangeliet 21,15-19 på 1. søndag efter Påske d. 19. april 2020. Videoen er af hele gudstjenesten, mens lydoptagelsen kun indeholder prædiken. Prædiken begynder 7:45 minutter inde i video. I gudstjenesten medvirker Dorthe Due Christensen, Linda Klitlund og Lasse Kobbersmed med musik og sang og flere fra menigheden medvirker med kirkebøn og med hilsner. Video er optaget og redigeret af Silas Bang og Lasse Kobbersmed. Du kan også se børnekirke med Linda Klitlund.

2. Påskedag v/Sune Skarsholm

Live streamet aftengudstjeneste ved Sune Skarsholm over Johannesevangeliet 20,1-18 på 2. Påskedag d. 13. april 2020. Du kan hente en oversigt over gudstjenesten med bibeltekst og salmer her: Forløb for video-gudstjenesten – 2. Påskedag søndag d. 13. april 2020 Videoen er af hele gudstjenesten, mens lydoptagelsen kun indeholder prædiken. Prædiken begynder 4:36 minutter inde i video. Du kan også lytte til dagens musikstykke “Han er opstanden, Halleluja” af Lasse Kobbersmed og Line Skydstofte Nikolajsen eller se børnekirke med Mia Broe Jakobsen.

Påskedag v/Sune Skarsholm m.fl.

Online gudstjeneste ved Sune Skarsholm m.fl. over Matthæusevangeliet 28,1-10 på Påskedag d. 12. april 2020. Videoen er af hele gudstjenesten, mens lydoptagelsen kun indeholder prædiken. Prædiken begynder 8:07 minutter inde i video. I gudstjenesten medvirker Line Skydstofte Nikolajsen og Lasse Kobbersmed med musik og sang og flere fra menigheden medvirker med påskemorgen sang og påskehilsner. Gudstjenesten er optaget i både Løsning og Korning kirker. Video er optaget og redigeret af Silas Bang og Lasse Kobbersmed. Du kan også se børnekirke…

Langfredag v/Filip Torp Kildeholm m.fl.

Online gudstjeneste ved Filip Torp Kildeholm m.fl. over Jesu lidelseshistorie på Langfredag d. 10. april 2020, hvor flere fra Løsning og Korning kirker medvirker ved at læse teksten op og med billeder fra kirkerne. Musik og sang af Lasse Kobbersmed. Bemærk at det kun er video med hele gudstjenesten der er tilgængelig, da gudstjenesten er ét langt forløb.

Skærtorsdag v/Filip Torp Kildeholm

Live streamet aftengudstjeneste ved Filip Torp Kildeholm over Johannesevangeliet 13,1-15 på Skærtorsdag d. 9. april 2020. Du kan hente en oversigt over gudstjenesten med bibeltekst og salmer her: Forløb for video-gudstjeneste – Skærtorsdag d. 9. april 2020. Videoen er af hele gudstjenesten, mens lydoptagelsen kun indeholder prædiken. Prædiken begynder 6:37 minutter inde i video. Du kan også se børnekirke med Mia Broe Jakobsen.

Palmesøndag v/Filip Torp Kildeholm

Live streamet gudstjeneste ved Filip Torp Kildeholm over Johannesevangeliet 12,1-6 på Palmesøndag d. 5. april 2020. Du kan hente en oversigt over gudstjenesten med bibeltekst og salmer her: Forløb for video-gudstjeneste – palmesøndag d. 5. april 2020 Videoen er af hele gudstjenesten, mens lydoptagelsen kun indeholder tekst og prædiken. Prædiken begynder 7 minutter inde i video. Du kan også lytte til søndagens musik meditation “Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam” af organist Lasse Kobbersmed eller se børnekirke med Linda Klitlund