Den hellige bekymringsløshed v/Sune Skarsholm

Den hellige bekymringsløshed v/Sune Skarsholm

Prædiken ved Sune Skarsholm over Matt 6,24-34 – 15. søndag efter Trinitatis d. 12. september 2021 i Løsning kirke (med lidt klokkeringning i starten)