Ja, vi dør, men vi mister ikke livet v/Filip Torp Kildeholm

Ja, vi dør, men vi mister ikke livet v/Filip Torp Kildeholm

Prædiken ved Filip Torp Kildeholm over Matt 9,18-26 – Fra aftengudstjenesten 24. søndag efter Trinitatis d. 14. november 2021 i Løsning kirke