Håb v/Filip Torp Kildeholm

Håb v/Filip Torp Kildeholm

Prædiken ved Filip Torp Kildeholm over Hebr 4,9-12 – den sidste dag i Evangelisk Alliances bedeuge d. 16. januar 2022 i Løsning kirke.

Temaet for bedeugen er Hvile