De betroede talenter v/Peter Bertelsen

De betroede talenter v/Peter Bertelsen

Prædiken ved Peter Bertelsen over Matt 25,14-30 – Søndag Septuagesima d. 13. februar 2022 i Løsning kirke.

Peter er tidl. sognepræst ved Løsning og Korning kirker.