To fortabte sønner og en barmhjertig far v/Sune Skarsholm

To fortabte sønner og en barmhjertig far v/Sune Skarsholm

Prædiken ved Sune Skarsholm over Luk 15,11-32 – 3. søndag efter Trinitatis d. 3. juli fra Løsning kirke.