Kristentro er barnetro v/Filip Torp Kildeholm

Kristentro er barnetro v/Filip Torp Kildeholm

Prædiken ved Filip Torp Kildeholm over Matt 18,1-14 – fra aftengudstjenesten 22. søndag efter Trinitatis d. 13. november i Løsning kirke.