Herre Jesus, Davids søn, forbarm dig over os! v/Sune Skarsholm