Stillingsopslag – Servicemedarbejder i Løsning kirkecenter

Stillingsopslag – Servicemedarbejder i Løsning kirkecenter

Hvis du er god til lidt af hvert praktisk set? Vil du gerne være med til at sørge for, at hverdagen glider i Løsning kirkecenter? Så er stillingen som servicemedarbejder måske noget for dig?

Se stillingsopslag som PDF her: Stillingsopslag – Servicemedarbejder ved Løsning kirkecenter

Løsning og Korning menighedsråd søger en servicemedarbejder med tiltrædelse 1. juni 2024 til Løsning kirkecenter.

Løsning kirkecenter fungerer både som kontorer for en del af kirkernes personale og som menighedslokaler, hvor der både er konfirmandundervisning, legestue og diverse aftenarrangementer. 

Stillingen er som timeansat med cirka 500 timer årligt, dog sæsonbestemt varierende timeantal med mindre arbejde især om sommeren.

Stillingen kræver ingen bestemt uddannelsesmæssig eller faglig baggrund.

Arbejdet tilrettelægges i høj grad selvstændigt efter behov i koordinering med menighedsrådets kontaktperson og i dialog med de øvrige ansatte og frivillige.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 1. Hjælpe til ved arrangementer i kirkecenteret ift. køkken, servering, borddækning, oprydning mm
 2. Sørge for kaffe mm. til fredagsmøder for ansatte
 3. Indkøb af madvarer mm. og bestille og afhente mad
 4. Ansvar for køkkenet herunder rengøring
 5. Ansvar for at borde står korrekt til hhv. konfirmandhold og øvrige arrangementer
 6. Uddelegere og koordinere med frivillige
 7. Pyntning til arrangementer og generelt
 8. Vicevært opgaver, herunder håndværker kontakt og koordinering med menighedsråd om større opgaver.
 9. Deltagelse i interne møder med både socialt- og koordineringsmæssigt sigte.

Om dig:

 1. At du er god til at få noget fra hånden på effektiv vis.
 2. At du er struktureret og har styr på kalender og ugeplan.
 3. At du har flair for at pynte op.
 4. At du selv kan løse praktiske opgaver og ellers skaffe den nødvendige hjælp.
 5. At du kan være med til at lede og koordinere med frivillige.
 6. At du er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider efter behov
 7. At du kan fungere godt med de øvrige ansatte og er nem at arbejde sammen med – og samtidig god til at arbejde selvstændigt.

Du vil blive ansat under Løsning Sogns Menighedsråd (Vestergade 42A, 8723 Løsning).

Du er desuden velkommen til at kontakte kontaktperson Birgit Kofod (30 69 07 55) eller menighedsrådsformand Jacob Honoré Broberg (26 85 16 84) for at høre mere om stillingen.

Ansøgning sendes til Løsning menighedsråd på 7969fortrolig@sogn.dk, senest fredag d. 3. maj kl 18:00.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 19

Menighedsrådet kan oplyse, at der potentielt vil blive indhentet referencer. 

Ansættelse og aflønning er ikke underlagt overenskomst. Stillingen er derfor ikke berettiget til arbejdsgiverbetalt pension og evt. pension håndteres privat. 

Lønniveau vil svare til ufaglært gravermedhjælper inkl. 15% pension. Det vil svare til en timeløn 160,01 kr. pr. time og med ét års anciennitet  164,47 kr. pr. time. Lønnen pristalsreguleres årligt.