Tak for støtten til nødlidende i Bangladesh!

Tak for støtten til nødlidende i Bangladesh!

Opdateret – indsamling afsluttet

Tak for spontan gave til Bangladesh!  Opfordringen i søndags (d. 3/5) til at hjælpe fattige i Bangladesh blev spontant besvaret af menighederne i Korning og Løsning. Vi samlede 16.800 kr ind!

Jens Fischer-Nielsen, der koordinerer indsamlingen i Danmark, skriver: “Mange, mange tak. Det var virkelig et flot beløb! Uddelingen derude i Bangladesh – til i første omgang ca. 600 familier – vil starte en af de første dage. Onsdag i denne uge, tror jeg.  TAK! Jeres hjælp vil sammen med de andre bidrag skabe stor glæde”.

Den konkrete indsamling er afsluttet – se i stedet her hvordan du kan støtte de missionsprojekter, som kirken bakker op om.


Corona-tallene i Bangladesh er ikke voldsomt store – det kan være de bliver det. Nøden lige nu skyldes nedlukningen af samfundet.

De fleste af medlemmer af kirken er daglejere, rickshaw-mænd, småhandlende og medhjælpere hist og her. Når samfundet er lukket ned, har de med ét mistet grundlaget for livets opretholdelse fra dag til dag.

Særligt udsat er:

  • enlige mødre
  • børn med uregelmæssige familieforhold
  • syge, handicappede og ældre

Den lutherske kirke i Bangladesh har blandt sine medlemmer med en fast indkomst allerede indsamlet et beløb som sammen med en gave fra Danmark skal komme særligt nødlidende familier til gode.

Kirken kan ikke forsørge alle som lider nød – det gør de næsten alle i denne tid – men vil imødekomme dem, som er i en særlig håbløs situation.

Bed for folk i menighederne i kirken Bangladesh. De beder for os.

Læs mere om projekterne i Bangladesh og hvordan vi fra kirken støtter disse.