Tilbygning ved kirkecenteret

Tilbygning ved kirkecenteret

Som det tidligere er oplyst, skal vi have opført en tilbygning til kirkecentret i forbindelse med nedlæggelse af præsteboligen.

Vi kunne kun få midler fra provstiet til udbygning af to kontorlokaler, men vi ønskede både to kontorer og et ekstra mødelokale, samt udbygning af køkkenet.

Der blev derfor aftalt, at vi kunne få bygget de ønskede tilbygninger, hvis vi selv forestod projektering og tegningsarbejdet samt tilsyn med byggeriet, da de sparede midler hertil så kunne indgå i byggeriet.

Projekteringen er således udført ved frivilligt arbejde, hvorfor det har taget lidt længere tid end først beregnet. Mike Rogers har udarbejdet nogle fine tegninger, hvor der bliver opført en tilbygning i forlængelse af kirkecentret ud mod Vestergade, og her bliver der indrettet to kontorlokaler og et møderum. I modsatte ende bliver køkkenet udvidet til det dobbelte areal, og der bliver installeret nyt inventar, køl-frys- ovn og opvaskemaskemaskine. Se den nye grundplan herunder eller download skitse her: Kirkecenter grundplan

Ny grundplan for kirkecenter

Vi har haft projektet i udbud, og det har vist sig, at vores budgetter har kunnet holde, hvorfor vi nu afventer byggetilladelse, og vi forventer byggeriet kan påbegyndes omkring 1. marts og forventes færdigt til sommerferien.

Vi havde udbudt arbejdet i Totalentreprise og indbudt 3 entreprenører til at afgive tilbud på byggeriet, og billigste tilbud er valgt og entreprisen tilfaldt:

Skovvangens Tømrer & Snedkerforretning, Hedensted v/ Viggo Pedersen

Vi skal på forhånd beklager det roderi, der bliver omkring adgang til kirken og kirkecentret under byggeriet

Adgang fra P. plads til kirken etableres midlertidigt gennem præstegårdshaven:

Det er planen kirkekontoret midlertidigt flyttes til Sunes kontor, og præsterne får midlertidigt kontor i præsteboligen.

Nedbrydning af præsteboligen

Efter at til – og ombygningen af kirkecentret er taget i brug, bliver den planlagte nedbrydning af præsteboligen gennemført. Derefter skal der planlægges etablering af ekstra P. pladser og anvendelse af grundarealet, hvorved der skabes bedre udsyn fra Vestergade til kirken.

På vegne af menighedsrådene, Arne Christensen