Ukrainske flygtninge – husly og hjælp

Ukrainske flygtninge – husly og hjælp

Flygtninge fra Ukraine kommer nu også til vores sogne – og det rejser spørgsmålet om hvordan vi bedst kan hjælpe?

I første omgang skal de have et sted at bo. Det er en opgave som koordineres af kommunen og Røde Kors – ikke kirken. Men det er en oplagt mulighed for de i vores menigheder, der har plads og mulighed for at give husly. Hvis du/I derfor kan huse flygtninge, så henvend jer endelig! Hedensted kommune har skrevet i detaljer hvad man skal gøre og hvem man kan kontakte på deres hjemmeside – og du kan også kontakte kirkekontoret for at få et nummer til den relevante kontaktperson ved kommunen.

I anden omgang skal vi som kirke og individer finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe og tage godt imod dem, der er flygtet hertil. Det handler også om at finde ud af hvor og hvad behovet er. Hvis du derfor har idéer, har en nød for at hjælpe eller ser et konkret behov, så tag gerne kontakt til kirkens ansatte eller menighedsråd.

Desuden en fortsat appel til forbøn! Både for de ukrainske flygtninge her hos os, rundt omkring i Danmark og resten af Europa og ikke mindst bøn for ofrene i Ukraine og om at krigen må få en ende. Find evt. inspiration i denne bøn, som præsterne skrev få dage efter krigen brød ud.