Undervisning om nogle af Bibelens hovedpersoner

Undervisning om nogle af Bibelens hovedpersoner

I løbet af efteråret 2019 holder præsterne i Løsning og Korning bibelundervisning over 4 centrale personer fra det Gamle Testamente. Første gang d. 27. august,

Målet er at øge kendskabet til disse personer, men også at spejle vores eget liv i deres samt se, hvordan Gud bruger almindelige mennesker i sin store frelsesplan.

Undervisningen er et fyraftensmøde i Løsning Kirkecenter af en times varighed fra kl. 16.30-17.30, hhv. d. 27. august24. september29. oktober og 26. november – og er helt gratis at deltage i.

Medbring gerne en bibel.

Se flyer her: Bibelundervisning – Løsning Kirkecenter efteråret 2019 eller hør Filip forklare hvad det går ud på: