Vær med til fastemeditation

Vær med til fastemeditation

Vandring gennem fastetiden med smag af retræte

Du inviteres hermed til at deltage i en fælles fastemeditation i perioden mellem fastelavn og påske.

Fastetiden er en forberedelsestid frem mod påske, og allerede nu har vi mulighed for at overveje, hvilken slags faste vi gerne vil have. Fasten kan være at afstå fra noget, men den kan også indebære at gøre noget. Måske noget du længe har tænkt på at gøre, men som du endnu ikke er begyndt med.

Fastemeditationens ramme

Deltagerne mediterer i ugens løb over en bibeltekst, som på forhånd er valgt.

Bibeltekster, meditationsform mm. introduceres ved første samling: Askeonsdag den 26. februar efter Askeonsdag-andagten i kirken.

Deltagerne mødes én gang ugentligt til oplæg, gensidig opmuntring og afsluttende liturgisk andagt.
Line Skydstofte Nikolajsen og Elsebet Hermansen leder disse fælles samlinger.

Onsdage i fastetiden, kl. 19.15 – 21.15. Max 9 deltagere

De ugentlige samlinger finder sted i Løsning Kirke. Der vil være kaffe/the og enkelt servering.

Kontakt Sune Skarsholm for yderligere oplysninger.

Tilmelding til: Elsebet Hermansen på tlf. 5121 8639 / elsebethermansen@gmail.com