Nye menighedsråd valgt i Løsning og Korning

Nye menighedsråd valgt i Løsning og Korning

Til valgforsamlingen tirsdag d. 15. september i Løsning Kirke og på Korning Kro er der blevet valgt nye menighedsråd for de næste 4 år for Løsning og Korning sogne. De valgte medlemmer og suppleanter står herunder, ordnet efter antal stemmer. Billedet viser det nye menighedsråd i Løsning (sognepræst Filip Kildeholm mangler på billedet).

Løsning Menighedsråd

 1. Jacob Honoré Broberg
 2. Ellen Bøytler Rahbek
 3. Ulla Lykke Laursen
 4. Jesper Christensen
 5. Conny Frøjk Byskov
 6. Rikke Nielsen
 7. Mike Rogers
 8. Birgit Kofod
Suppleanter/Stedfortrædere
 1. Lisbeth Harslund
 2. Jens Martin Hummelmose

Korning Menighedsråd

 1. Fridtjof Stidsen
 2. Hans Hermansen
 3. Eva Lausten Hansen
 4. Bettina Larsen
 5. Jette Michelsen
Suppleanter/Stedfortrædere
 1. Poul Erik Nielsen
 2. Børge Nielsen

Mulighed for afstemningsVALG

Det er muligt at indlevere en alternativ kandidatliste og dermed udløse et regulært afstemningsvalg. Denne liste skal være valgbestyrelsen (hhv. Svend Erik Pedersen i Løsning og Arne Christensen i Korning) i hænde senest tirsdag d. 13.oktober 2020. Hvis ikke der afleveres en liste inden da, vil valgresultatet fra valgforsamlingen være gældende.

Der skal vælges hhv. 8 kandidater i Løsning og 5 kandidater i Korning til de næste 4 år. Der skal være hhv. 8 og 5 stillere til kandidatlisten. Kandidatlisten skal være på en af Kirkeministeriet godkendt blanket. Læs mere om reglerne her (§29).