Vandring gennem fastetiden 2019 med smag af retræte

Vandring gennem fastetiden 2019 med smag af retræte

Forberedelsestid frem til påske

Du inviteres hermed til at deltage i en fælles fastemeditation i perioden mellem fastelavn og påske.

Fastetiden er en forberedelsestid frem mod påske, og allerede nu har vi mulighed for at overveje, hvilken slags faste vi gerne vil have. Fasten kan være at afstå fra noget, men den kan også indebære at gøre noget. Måske noget du længe har tænkt på at gøre, men som du endnu ikke er begyndt med.

Fastemeditationen arrangeres indenfor følgende ramme:

  • Deltagerne mediterer i ugens løb over en bibeltekst, som på forhånd er valgt. Bibeltekster, meditationsform mm. introduceres ved første samling: Askeonsdag den 6. marts efter aftengudstjenesten i Løsning kirke kl. 19.00.
  • Deltagerne mødes én gang ugentligt til oplæg, gensidig opmuntring og afsluttende liturgisk andagt. Line Skydstofte Nikolajsen og Elsebet Hermansen leder disse fælles samlinger.

Onsdage i fastetiden, kl. 19.15 – 21.15 – se også i kalender.

Max 9 deltagere – Kaffe/the og enkel servering ved deltagerne.

De ugentlige samlinger finder sted i Løsning Kirke.

Du er velkommen til at kontakte Sune Skarsholm, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tilmelding til: Elsebet Hermansen på tlf. 5121 8639 eller elsebethermansen@gmail.com