Tilgængelighedserklæring

Tilgængelighedserklæring

Løsning og Korning kirker hjemmeside er af myndighederne opfattet som et “offentligt organ” og er derfor forpligtet til at gøre webstedet lkkirker.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”. Denne side beskriver tilgængeligheden af lkkirker.dk.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på lkkirker.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Løsning og Korning kirker, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på lkkirker.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

  1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
  2. Vurdering er foretaget af ekstern part
  3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Egen gennemgang af sitet og WAVE Web Accessibility Evaluator Tool, samt Google Lighthouse tool

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter.

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Links

Ikke alle link har en sigende tekst. Der findes fx en del links med teksten “Læs mere” og “klik her” da de i konteksten giver bedst mening.

Billeder

Der findes ikke en fuldstændig alternativ tekst og billedbeskrivelse for alle billeder på webstedet, da flere af billederne blot er til pynt eller er på gamle nyheder og opslag.

Undertekster på Video

Videoer på siden er ikke tekstet.

Kalenderside

Kalenderside er beregnet til at føre mus henover arrangementer og vise tekst som popover. Denne side overholder derfor ikke alle krav om webtilgængelighed. Alle arrangementer fremgår dog også arrangement siden, som anbefales at bruges i stedet.

Gamle opslag og arrangementer

Billeder og tekster er ikke opdateret på historiske opslag

Uforholdsmæssig stor byrde

Hjemmesiden lkkirker.dk er en simpel skabelonbaseret WordPress side som vedligeholdes af frivillige kræfter og har som formål at give aktuel information om hvad der sker i Løsning og Korning kirker, primært arrangementer. At sørge for at alle deler lever op til forordningen om webtilgængeligheden vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde.

Som Folkekirke er vi forpligtet på også at holde de officielle sider på hhv. sogn.dk/loesning og sogn.dk/korning opdateret. Webtilgængeligheden af disse sider er sikret af Folkekirkens egne systemer.

Vi har bestræbt os på at forsiden af lkkirker.dk lever op til webtilgængelighedens forordningen, samt de undersider som vedrører kontaktoplysninger og information om kirkekontoret og de kirkelige handlinger.

Ikke omfattet af loven

Hjemmesiden indeholder videofilm uden undertekster

WCAG 2.0 – 1.2.2 niveau A – Undertekster (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: Ikke oplyst

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.